Blog

SŁOWNIK POJĘĆ KREDYTOWYCH

OPROCENTOWANIE KREDYTU
marża + stopa procentowa (przykład dla PLN 2,37% + 1,73% = 4,10%)

MARŻA
jest stała i niezmienna przez cały okres kredytowania. Na jej wysokość mamy wpływ poprzez wkład własny, źródło dochodów, cross sell ITP.

STOPA PROCENTOWA
jest zmienna. Pożyczamy pieniądze z banku, ten sam najczęściej ich nie posiada, pożycza je od innego banku na procent. Stopa pr. to wysokość tej pożyczki w skali roku. Ustalana przez banki między sobą. Klienci i doradcy nie mają wpływu na jej wysokość. Np: WIBOR3M (dla PLN), LIBOR3M (dla CHF, USD, EUR), EURIBOR3M (dla EUR)

LTC
Loan (dług) To (do) Cost (koszt, np. zakupu, remontu, ale również notariusza prowizji bankowej itd.)

LTP
Loan (dług) To (do) Price (cena transakcyjna)

LTV
Loan (dług) To (do) Value (wartości, np. z operatu szacunkowego)

CASHFLOW
to co nam zostanie z przychodu po odjęciu wszystkich kosztów związanych z inwestycją.

CASHBACK
jeżeli po całej inwestycji nasz wkład własny jest równy zero, a jeszcze dodatkowo zostaje nam gotówka, której wcześniej nie mieliśmy, to ta gotówka jest cashbackiem.
19/05/2020