Blog

CZERWIEC / KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD

Mocne spadki stawek na rynku najmu.
Od 2 do 7 proc. spadły w relacji do marca ceny ofertowe najmu mieszkań w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Kwietniowa obniżka, a także wcześniejsze spadki notowane od stycznia sprawiły, że stawki odstępnego są na większości rynków niższe niż przed rokiem, a nawet dwa i trzy lata temu. Kwietniowe spadki będące kontynuacją tych notowanych zimą zdarzały się już w poprzednich latach, ale tegoroczne obniżki okazały się powszechniejsze – dotknęły rynek najmu w każdym z dziesięciu największych polskich miast oraz znacznie głębsze – w przypadku trzech rynków przekroczyły 5 proc., a w Warszawie nawet 7 proc.
źródło
Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.
Home Broker, spółka zależna Open Finance, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości - podał Open Finance w komunikacie. - Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła Spółce Zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zależnej zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości – czytamy w komunikacie Open Finance, do którego należy 100 proc. akcji Home Broker.
źródło
Biuro Informacji Kredytowej nie obserwuje obecnie istotnego pogorszenia spłacalności kredytów.
Do znaczącego pogorszenia może dojść pod koniec 2020 roku, a najbardziej narażony na to jest segment pożyczek pozabankowych oraz wysokokwotowe kredyty gotówkowe i mieszkaniowe - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes BIK Mariusz Cholewa.
źródło
Ośmiu kredytobiorców i jeden kredyt hipoteczny?
Większość banków ogranicza maksymalną liczbę osób starających się o kredyt hipoteczny do czterech. Są jednak dwie instytucje, w których można podbić zdolność kredytową, angażując dowolnie liczną grupę współkredytobiorców. Dwa banki deklarują, że gotowe są zgodzić się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania przez dowolną liczbę osób. W Banku Pekao kredytobiorców może być ośmiu, a w ING Banku Śląskim – siedmiu. Większość instytucji przyjmuje limit 4 osób.
źródło
Kolejny bank - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podwyższył minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym do 30%.
Instytucja udziela obecnie kredytów z relacją długu do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie maksymalnie 70 proc. Podobne wymagania stawiają Bank Ochrony Środowiska (który przejściowo życzył sobie nawet 40-procentowej wpłaty) oraz ING Bank Śląski.
źródło
Jakich nieruchomości Polacy szukali najczęściej w kwietniu 2020 roku?
W ostatnim czasie zaczęliśmy chętniej szukać domów z ogrodem lub działek rekreacyjnych. Ma to związek zarówno z cyklicznością zainteresowania domami i działkami właśnie w okresie wiosenno-letnim, jak i obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Dodatkowo w kwietniu najczęściej poszukiwaną minimalną wielkością mieszkania na rynku pierwotnym było 55 m kw. W marcu dolna granica poszukiwanych mieszkań na tym rynku była na poziomie 40 m kw.
źródło
29/06/2020