Blog

Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M / WRZESIEŃ 2020

aktualizacja Wrzesień 2020

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Jest średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych.